Gegevens

BeeldStichting Huizinghe ‘De Loet’, ’s-Hertogenbosch
Peperstraat 6
5211 KM ’s-Hertogenbosch

Tel. 0031 (0) 73 – 6901490

       0031 (0) 653 16 94 87
Email: stichting@deloet.com

NL10FVLB0227150945

 

Stichting Huizinghe ‘De Loet’ is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft als zodanig de culturele ANBI status toegekend gekregen. Kijk op www.belastingdienst.nl/anbi voor meer informatie.
Fiscaal nummer: 8145.77.489

 

Giften

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Giften kunnen worden overgemaakt naar bankrekening

NL 10 FVLB 022.71.50.945 t.n.v. Stichting Huizinghe ‘De Loet’.

 

Beleidsplan

Het bestuur van stichting Huizinghe ‘De Loet’ bepaalt jaarlijks conform haar doelstelling hoe zij de stichting kan ondersteunen en onderneemt de nodige acties om dit te realiseren.

 

Financiële verantwoording

Boekjaar 2019

Inkomsten

Donaties: 20.225 euro
Totale inkomsten: 20.225 euro

 

Uitgave: 

kosten: 4758 euro
Totale uitgaven: 4758 euro

 

Saldo inkomsten en uitgaven: 15.467 euro

 

Raad van toezicht

 

Bestuur

 

De leden van de raad van toezicht, alsmede het bestuur verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos. Ook onkosten worden niet door de stichting vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.